Engineering Regulation Technology
 
44

SİLİKAJELLİ (ADSORBSİYONLU) HAVA KURUTUCU NEDİR?

Adsorpsiyon, bir akışkan içinde bulunan bazı moleküllerin katı cisim yüzeyleri tarafından moleküler cekim kuvvetleri yardımı ile tutulmasıdır.Tersinir bir olaydır. Katı yüzeyine tutunmuş olan gaz molekülleri termal, mekanik veya başka moleküler kuvvetlerin etkisi ile kolayca buradan ayrılabilirler.

Bu yöntemde hava silisyumdioksitten (Silikajel) oluşan bir madde içerisindengeçirilerek su buharı tutulur. Bu kurutma maddesi kurutucu içerisinde tanecikler halinde bulunur. Bu yöntemde ayrıca kimyasal bir bileşim söz konusu değildir. Silikajel, su buharı ile temas ettiğinde renk değiştirir.Belirli bir doygunluğa erişince içindeki sudan arındırılmalıdır. Bu amaçla genelliklebu kurutma yönteminde paralel iki kurutucu kullanılır. Doygunluğa erişen kurutucu devreden çıkarılır ve üzerinden sıcak hava (ya da soğuk hava) geçirilerek sudan arındırılır. Sudan arındırılmış silikajel eski rengini alır.Bu esnada diğer kurutucu devreye girer ve işleme devam eder. Hava akışı nedeniylezamanla silikajel aşınarak havaya karışabilir. Bu yüzden çıkışa filtre konmasında yararvardır.ERT mühendislik uzun süren çalışmalar sonucunda  en son teknolojiden faydalanarak yüksek kalitede ekipmanlar ile ürettiği kurutucularında uzun ömür ,yüksek verimde çalışma olanağı ve güvenilirlik sunmaktadır.

MAKİNALARIMIZDA YÜKSEK KALİTEDE SİLİKAJEL KULLANILMAKTADIR

 

 

 

 

© Copyright Ert Mühendislik